• Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер

 
Регион София:

Сборен пункт: Централна ЖП гара София, 7:30 часа.
Групата ще пътува до гара Златица.
Цена на билета без карта за намаление: 5,00 лв.
Цена на билета с карта за намаление: 2,50 лв.
Отговорник загрупата:
Афродита Сариева – Тел. 0887053320
 
Моля, бъдете навреме, защото билетите ще бъдат закупени от отговорника на групата в деня на заминаването.
Ако някой участник няма да пътува с групата, моля отговорникът за групата да бъде оведомен.
 
Скаутски поздрав,
Екипът