• Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер

 
Скъпи родители,
 
     Във връзка с предстоящият Национален скаутски зимен лагер „Партизанска песен 2016” организираме родителска среща в понеделник, 25.01.2016 г. от 19:30 часа в сградата на Първа частна математическа гимназия, на адрес бул. "Ген. Михаил Д. Скобелев" № 58, ет. 3, стая 20 (в близост до Руски паметник).
 
     Поради зимната обстановка в страната, НСОБ няма възможност да проведе родителски срещи в другите населени места. Ще помолим родителите, които не могат да присъстват да се свържат с водача на лагера.
 
     В случай, че не сте заплатили още капарото за лагера, може да го направите след края на срещата.
 
Скаутски поздрави,
Екипът