• Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
   Визията на Национална Скаутска Организация на България е, като част от най-голямото глобално младежко движение да спомага за създаването на един по-добър свят, чрез разпространяването на основни скаутски идеи и ценности:
  • Скаутството е влиятелно движение, основано на скаутските закони и носител на добродетели, целящо да осъществи мисията си, ангажирайки млади хора да работят заедно за тяхното развитие с подкрепата на възрастни, които са готови да изпълняват образователна роля.
  • Скаутството цели да привлече и задържи все повече млади хора от двата пола, идващи от най-различни сегменти на обществото.
  • Скаутството цели да привлече възрастни хора от двата пола, от най-различни култури и професии с цел значимо участие и принос за развитието на обществото, чрез работа с млади хора.
  • Скаутството е динамично и иновативно движение с адекватни ресурси, структура и демократични методи за вземане на решения, което спомага за ефективна комуникация на всички нива.